Galerie Gugging

liemberger rudolf / paul heinrich

liemberger rudolf / paul heinrich

   

  Rudolf Liemberger (Max) & Heinrich Paul / Navratil’s Artist Guestbook

  House, overdrawing

  1970
  Pencil, coloured pencils, felt-tip pen
  41 x 32,5 cm
  € 5.000.-

  © Privatstiftung – Künstler aus Gugging

  newsletter